Fokusområden för SFAIs styrelse kommande år

Under det senaste året har SFAI:s fokusområden varit fortbildning, arbetsmiljö, akademi och forskning samt IVA-platsbristen. Vilka ämnen och fokusområden vill du att SFAI ska arbeta med under kommande år?

Maila styrelsen@sfai.se!