Förkurser, workshops och Lunch med en expert under SFAI & AnIva-veckan!

Visst vet du att du kan anmäla dig till SFAI & AnIva-veckan, inklusive till våra spännande förkurser, workshops och lunch med en expert? Ta chansen att fördjupa dina kunskaper eller få möjlighet att ställa frågor i en lugnare miljö med fokus på specifika ämnesfrågor till våra experter. Anmälan och priser hittar du på SFAI & AnIva-veckans anmälningssida!

FÖRKURSER

Etik och det viktiga samtalet

Tisdag 17 september kl. 08.00 – 17.00

SFULAI – Fokuserat hjärtultraljud

Tisdag 17 september kl. 10.00 – 16.00

Kurs i klinisk handledning av läkare under utbildning

Tisdag 17 september kl. 09.00 – 12.00

Kurs i klinisk handledning av sjuksköterskor under utbildning

Tisdag 17 september kl. 13.30 – 16.30

ATLS-refresher kurs

Tisdag 17 september kl. 08.00 – 17.00

TNCC-refresher kurs

Tisdag 17 september kl. 08.00 – 16.00

Introduktionskurs i TEE på allmän-OP och IVA

Tisdag 17 september kl. 12.30 – 16.15

TAASK Express 66

16-17 september

Donationutbildning för ST-läkare

Tisdag 17 september kl. 10.00 – 17.00

 

WORKSHOPS

Presentations – the science of why we fail

Torsdag 19 september kl. 10.10 – 11.40

Aortakompression

Torsdag 19 september kl. 11.00 – 12.00, 12.00 – 13.00 & 15.00 – 16.00

Workshop i rytmövervakning (EKG) – basic level

Torsdag 19 september kl. 08.30 – 10.00

Workshop – i rytmövervakning (EKG), advanced level

Torsdag 19 september kl. 10.30 – 12.00

Ultraljud rygg inför ryggstick

Torsdag 19 spetember kl. 10.10 – 11.40 & 14.50 – 16.20

Ultraljudsledd kärlaccess

Onsdag 18 september kl 15.40 – 16.40 & 17.00 – 18.00

Torsdag 19 september 10.10 – 11.10 & 14.50 – 15.50

Vad kan vi lära av de nationella kvalitetsregistren SPOR och SIR?

Torsdag 19 september kl. 09.00 – 12.00

”Min kropp är inte min egen”

Torsdag 19 september kl. 14.45 – 16.15

Vad säger kurvorna egentligen?

Onsdag 18 september kl. 09.00 – 09.45 & 15.45 – 16.30

Tolkning av förenklat EEG på IVA

Torsdag 19 september kl. 10.00 – 12.00 & 15.00 – 17.00

Central Line Academy

Onsdag 18 september kl. 09.00 – 11.00

Återkopplingsteknik

Onsdag 18 september kl. 09.50 – 12.20

Smärtblockader för Anestesiologer-nästa steg

Onsdag 18 september kl. 15.15 – 18.00

Luftvägsworkshop

Fredag 20 september kl. 08.00 – 11.00

Workshop om intensivvårdstransport. Utrustning och logistik

Datum och tid meddelas senare.

 

LUNCH MED EN EXPERT – ONSDAG 18 september 12.20 – 13.20

Anders Castor

Ämne för Lunch med en expert: Etiska dilemman i vården av svårt sjuka barn

Gisela Lilja

Ämne för Lunch med en expert: Uppföljningsstudier

Pia Löwhagen Hendén

Ämne för Lunch med en expert: Donation – DCD/DBD

Lunch med en expert – TORSDAG 19 september 13.00 – 14.00

Niklas Nielsen

Ämne för Lunch med en expert: Stora multicenterstudier

Ulrica Nilsson

Ämne för Lunch med en expert: Postoperativ återhämtning, en kort tid på sjukhuset men vad händer sen?

 

Varmt välkommen till höstens SFAI & AnIva-vecka! 

Jesper Johnsson, kongressamiral

Tillsammans med den lokala kommittén:
Martin Annborn, Ola Rosén, Johanna Broman, André Lennartsson, Camilla Edvinsson, Christina Persson, Victor Widborg, Monika Krynell, Niklas Nielsen, Martin Johansson, Peter Bentzer, Maria Nelderup, Eva Johansson, Amanda Bäckström, Lena Ekstav-Lilja och Emma Nylander-Rosin