Operations- & intensivvårdsfonden

OPERATIONS- & INTENSIVVÅRDSFONDEN är Sveriges första fond för stöttning av forskning inom operations- och intensivvård och täcker utveckling av vetenskap inom såväl generell anestesi (narkos), bedövningar och intensivvård. Fonden drivs av Svensk förening för anestesi och intensivvård och delar årligen ut ett stipendium till de forskare som visat störst nytta för patienter och anhöriga genom sina projekt. Ansökningarna granskas av en vetenskaplig kommitté med expertkunskap inom respektive område och stipendiet delas ut en gång per år i september.

Du kan stötta forskning inom operations- och intensivvård genom att skänka ett bidrag till:
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Bankgiro 5897-4031.
Som referens ange ‘Bidrag till forskningsfond kostnadsställe 999’, ditt namn, personnummer och epostadress.

Skriv i referensen om du inte vill att vi ska kontakta dig, samt om du inte vill att vi ska nämna ditt namn vid offentlig redogörelse av årets gåvor! Tack på förhand!

SFAI söker för närvarande 90-bankgiro.

Rutinen för insamling och utdelning av stipendiet finnar du på www.sfai.se/ekonomi under SFAI:s ekonomiska rutiner.