Forskning & Utveckling

Grunden för vår specialitets framtid

En central del av föreningens verksamhet är olika former av stöd till forskning och utveckling inom anestesi, intensivvård, smärtbehandling, ambulanssjukvård och katastrofmedicin. Huvudkomponenten i detta är naturligtvis SFAI-veckan som ska erbjuda ett varierat och balanserat vetenskapligt program och forum för presentationer av vetenskap och utvecklingsarbete.

Delföreningen för Utbildning och Forskning blir ett naturligt nav för intresserade medlemmar och en viktig katalysator för att aktivt driva sådana frågor inom föreningen.

Årliga stipendier som föreningen utlyser varje vår delas ut i samband med SFAI-veckan och kan stödja projektarbete eller resa som främjar utvecklingen inom specialiteten.

Se vidare fliken “Delföreningar / SFAI-UF“.

Aktuellt

Disputation

Vibeke Moen – Novel aspects on osmolality and plasma sodium during pregnancy and labour

Fredag 15 December kl. 09.00, Nanna Swartz auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

Spikblad (Mer information)

Bifogade filer