Forskning & Utveckling

Grunden för vår specialitets framtid

En central del av föreningens verksamhet är olika former av stöd till forskning och utveckling inom anestesi, intensivvård, smärtbehandling, ambulanssjukvård och katastrofmedicin. Huvudkomponenten i detta är naturligtvis SFAI-veckan som ska erbjuda ett varierat och balanserat vetenskapligt program och forum för presentationer av vetenskap och utvecklingsarbete.

Delföreningen för Utbildning och Forskning blir ett naturligt nav för intresserade medlemmar och en viktig katalysator för att aktivt driva sådana frågor inom föreningen.

Årliga stipendier som föreningen utlyser varje vår delas ut i samband med SFAI-veckan och kan stödja projektarbete eller resa som främjar utvecklingen inom specialiteten.

Se vidare fliken “Delföreningar / SFAI-UF“.

Aktuellt

Disputation

Thomas Drevhammar – Performance of NCPAP systems for neonatal use and development of a new system for infant resuscitation

Torsdag 29 September 2016 kl. 09.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Spikblad (Mer information)

Bifogade filer