Förslag på nya stadgar

SFAI

Styrelsen har inför årsmötet 2017 tagit fram förslag till nya omarbetade stadgar för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Två på varandra följande årsmöten behövs för att fastslå stadgarna.

Stadgarna är medvetet kortare än tidigare. Mer detaljerade beskrivningar kring hur t ex styrelsen arbetar kommer finnas i ett dokument för styrelsens arbetsrutiner.

Synpunkter eller frågor mailas till styrelsen@sfai.se

 

Martin Holmer

ordförande