Fortbildningspolicy för SFAI

Läkaryrket förutsätter ett livslångt lärande från novis till expert. Kontinuerlig och strukturerad fortbildning av läkare är en viktig hörnsten för en högkvalitativ, patientsäker och jämlik vård.

I Sverige finns idag ingen reglering eller lagstadgad rätt till fortbildning, varför specialistföreningarnas ställningstagande för den kontinuerliga fortbildningen även efter specialistexamen är desto viktigare!

KVAST har här färdigställt den nya upplagan av SFAI:s Fortbildningspolicy.

Bifogade filer