Genomgångna SAFT dagar

Fredag den 8 mars 2024: Smärta


Torsdag den 8 februari 2024: nytt inom diabetes och metabolism

Fredag den 8 december: Lund Nordic ECMO Symposium

Fredag den 10 november: Luftvägshantering

Torsdag den 12 oktober: Sedering

14 Oktober 2022 Onkologiska utvecklingar och vård av donatorn

9 September 2022: Bildteknik och procedurer

8 Oktober 2021 Toxikologi

10 Januari 2020 Hemodynamik inklusive ekokardiografi

14 Februari 2020 Regionalanestesi

6 December 2019 Obstetrisk anestesi