Hälsodeklaration inför operation – Ny riktlinje

Nu har styrelsen, efter en längre tids arbete, fastslagit en första version av “standard” eller riktlinje för hälsodeklaration inför operation.
Hälsodeklarationen är framtagen i nära samarbete med SPOR för att den ska kunna inkluderas i kvalitetsregistret. Den hittas i bland riktlinjer under rubriken övriga råd och riktlinjer/medicin.