Har du goda exempel på fortbildning för specialister?

Skicka in dina goda exempel om fortbildning!

SFAI utvecklar det tidigare arbete som gjorts kring fortbildning och har tidigare i år presenterat en ny fortbildningspolicy. Mycket bra arbete görs redan runt omkring i Sverige och SFAI önskar ta del av det och kunna sprida goda exempel till andra.

Fortbildningsgruppen kommer att arbeta med att ta fram nya verktyg för medlemmar, fortbildningsstudierektorer och verksamheter.

Maila dina exempel och förslag till styrelsen@sfai.se