Hedenstiernas symposium 2015

Ni är hjärtligt välkomna till årets Hedenstiernasymposium fredagen den 16 oktober 2015 i Uppsala som detta år har organiserats i samarbete med SFAI.

 Vi kommer att ta upp extrakorporala tekniker inom intensivvård, inklusive användningen av dessa tekniker vid lungsvikt, hjärtsvikt, leversvikt, sepsis och HLR. 

 Faktum är att många centra i Sverige är i startgroparna att satsa på extrakorporal hjärtlungräddning vid hjärtstopp och vi har glädjen att få en föreläsare som har störst erfarenhet av detta i världen, Prof. Ken Nagao från Tokyo, som kan dela med sig av sina kunskaper i ämnet. Likaså, kommer vi ha några av pionjärerna inom ECMO och av extrakorporal koldioxidelimination på symposiet (Prof. Antonio Pesenti, Dr. Palle Palmer, Dr. Giacomo Bellani). Den senare en metod som nu diskuteras att implementeras även på mindre intensivvårdsavdelningar som behandling vid akut exacerbation av KOL. Frågan om vilket metod som är att föredra – och om någon extrakorporal metod överhuvudtaget ska användas- vid leversvikt kommer att tas upp av den världsledande experten inom intensivvårdskrävande leversvikt Prof. Julia Wendon från London.  Dr. Miklos Lipcsey kommer att ge synpunkter om framtiden för extracorporal endotoxinelimination vid sepsis och en helt ny metod, nyligen presenterad i Nature, som fungerar som en artificiell mjälte som både eliminerar bakterier och bakteritoxiner, kommer att diskuteras av en av dem som utvecklade metoden, Dr Mike Super från Harvard. Slutligen, Dr Petter Schiller kommer att informera oss om när vi ska tänka på extrakorporala tekniker vid ren hjärtsvikt och hur dessa tekniker fungerar.

 Föreläsningarna kommer att vara interaktiva med rejält tilltagna tider för frågor och kommentarer.

Mer info, schema och anmälan