Highlights från WFSA 2017

SFAI är medlem i WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists) – vi bidrar 3,4USD per medlem och år. WFSA är anestesiologis enda representant i WHO, och driver flera internationella projekt, främst i utvecklingsländer. En sammanfattning av årets aktiviteter finns i bifogad PDF-fil.

Bifogade filer