Hippokratespriset och Clarence Blomquist-medaljen i silver

Priset tilldelas den som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Det delas ut av Svenska Läkaresällskapet sedan 2003. Jämna år går priset till en kvinna. Känner du någon läkare som passar in på de här kriterierna?

Mejla personens namn, ditt eget namn och kontaktuppgifter (till båda) samt kontaktuppgifter på en referens. Priset och Clarence Blomquist-medaljen i silver, delas ut efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik.
Välkommen med förslag till mottagare av priset senast den 15 maj!
Mer information: priser@sls.se