Individuell fortbildningsplan

Mallen för individuell fortbildningsplan släpps

Som ett steg i vårt arbete att förbättra specialistläkares fortbildning släpper vi nu en mall som kan användas fritt för att lägga upp årets fortbildningsplan. Syftet med fortbildningsplanen är att underlätta för den individuella specialistläkaren att beskriva och dokumentera dess behov av fortbildning, samt i samråd med dess chef planera och utvärdera hur och när dessa fortbildningsbehov kan åtgärdas.
Fortbildningsplanen är uppdelad i kompetensområden som täcker klinisk-akademisk- och organisatorisk kompetens. Under varje rubrik har specialistläkaren möjlighet att dokumentera en självskattning och egna mål, samt att föreslå sätt att uppnå dessa mål. Det kan självklart finnas flera olika sätt att uppnå målen –  allt är tillåtet: egna studier, instruktion från en arbetskamrat, auskultation på egen eller annan klinik, förbättringsarbete på egen klinik, att hålla föreläsning, kurs, workshop, kongress mm. Fortbildningsplanen används även för att utvärdera årets fortbildning.
Använd gärna mallen inför nästa medarbetarsamtal och ge oss återkoppling om dess utformning och innehåll!
Vänligen