Information med anledning av Coronavirus (covid-19)

SFAIs styrelse följer händelseutvecklingen kring covid-19 och kommer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionerna ger. Riktlinjer uppdateras dagligen och skiljer sig ibland åt mellan olika regioner, varför vi inte ger några rekommendationer utan hänvisar till dessa.

SFAI ställer in alla möten och kurser fram till den 30/6. Några regioner har redan tagit beslutet att ställa in alla utbildningar och resor. SFAI uppdaterar informationen då vi vet mer.

Organisationskommittén för SFAI-veckan och SFAIs styrelse avser i nuläget att genomföra SFAI-veckan som planerat.

 

SIS rekommenderar följande länkar

Medicinska rekommendationer saknas i stor utsträckning i nuläget. WHO följer utvecklingen och uppdaterar ofta sin sida om COVID-19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns uppdaterad information – där man också kan läsa den pandemiplan som finns. Denna är avsedd för influensa, och kommer troligen att uppdateras för att avse COVID-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/

Läs gärna igenom ”beroende och konsekvensanalys, hälso- och sjukvård” från krisberedskapsmyndigheten där nationell hantering av pandemi beskrivs.
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/krisberedskap-och-civilt-forsvar/stod-i-att-analysera-beroenden/beroende–och-konsekvensanalys-halso–och-sjukvard.pdf

World Federation of Societies of Anaesthesiologists har skapat en resurssida som bland annat samlat nyttiga länkar från många av de ingående medlemsföreningarna över hela världen.

https://www.wfsahq.org/resources/coronavirus