Information om SK-kurser

Socialstyrelsen har nu annonserat samtliga avropsförfrågningar för kursåret 2020. Nedan finns de kursområden som avropas med tillhörande länk som går till respektive avropsförfrågan i upphandlingsverktyget Visma Tendsign.

Sista svarsdatum för samtliga kursområden är den 25 mars 2019.

 

Anestesi och intensivvård – Barnanestesi och tillhörande intensivvård
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=141721&B=3fIOIz4wE0EA

Anestesi och intensivvård – Pre- och intrahospitalt akut omhändertagande
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=141723&B=H5kET9Ph+VQA

Anestesi och intensivvård – Thoraxanestesi och intensivvård
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=141724&B=7e6eAq5RYRYA

 

Vid eventuella frågor gällande kursområdena hänvisas till frågefunktionen i Visma Tendsign.