Inställda kurser/möten (Covid-19)

SFAIs styrelse följer händelseutvecklingen kring Covid-19 och kommer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionerna ger. Riktlinjer uppdateras dagligen och skiljer sig ibland åt mellan olika regioner, varför vi inte ger några rekommendationer utan hänvisar till dessa. Några regioner har redan tagit beslutet att ställa in alla utbildningar och resor.

SFAI ställer in alla möten och kurser fram till den 30/6.

SFAI uppdaterar fortlöpande informationen då vi vet mer.

Organisationskommittén för SFAI-veckan och SFAIs styrelse har flyttad SFAI-veckan till 2.-4-februari 2021. (https://mkon.nu/sfai-veckan20)