International Forum on Perioperative Safety & Quality (ISQ) 2018

International Forum on Perioperative Safety & Quality (ISQ) in Copenhagen, Denmark on June 1, 2018 (i anslutning till Euroanaesthesia).

Se bifogat dokument för mer information.

Bifogade filer