Kalendarium

World Congress of Vascular Access – WoCoVA 2018

Datum: 20 - 22 jun, 2018

Plats: Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen


Prehabilitation Conference June 2018

Datum: 27 - 29 jun, 2018

Plats: Eindhoven, the Netherlands


EDAIC Crashkursen 2018

Datum: 27 - 31 aug, 2018

Plats: KS Solna, Stockholm


ST-kurs : Den svåra luftvägen v 35 2018

Datum: 27 - 31 aug, 2018

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/S, Göteborg


7th International Hypothermia And Temperature Management Symposium

Datum: 28 - 30 aug, 2018

Plats: Sydney, Australia


ST-kurs : Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård v36 2018

Datum: 3 - 7 sep, 2018

Plats: SK-kurs : Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård September 2017


Framtidens Specialistläkare

Datum: 4 - 7 sep, 2018

Plats: Malmö Arena


Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt 2018

Datum: 5 - 9 sep, 2018

Plats: Uppsala


ESRA 2018 (European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy)

Datum: 12 - 15 sep, 2018

Plats: Dublin, Ireland


ST-studierektorsmöte

Datum: 18 sep, 2018

Plats: Linköpings Konsert & Kongress


Kurs i Avansert Prehospital Akuttmedisin For Leger (Norge 2018)

Datum: 24 - 26 sep, 2018

Plats: Norge


European Trauma Course (ETC) 2018

Datum: 26 - 28 sep, 2018

Plats: Norrköping


1 2 3