Svenska Thoraxmötet 2016

Datum: 12 - 14 okt, 2016

Plats: Malmö Live, Malmö

Årets möte fokuserar på fyra områden som alla innebär spännande utmaningar för thorax alla professioner: minimal-invasiv
kirurgi, komplex hjärtkirurgi, modern klaffbehandling och personcentrerad vård. Till vår hjälp har vi bjudit in de mest
framstående experterna inom varje område och vi är väldigt glada för den positiva respons vi fick. Det blir matnyttigt och ett
unikt tillfälle för givande diskussioner i ett mindre forum.

Minimal-invasiv kirurgi: Volkmar Falk från Berlin beskriver den endoskopiska tekniken och Marc Gillinov från Cleveland,
den robotassisterade. Mattia Glauber från Milano presenterar aortaklaff-kirurgi, suturlösa klaffar och HOCM.

I takt med att specialiteten utvecklas ser vi allt mer komplexa fall och flera av våra patienter har opererats tidigare.
Gösta Pettersson, Cleveland, kommer att berätta om re-do operationer på aortaroten och kirurgi vid avancerad endokardit.
Rüdiger Lange från München, Sam Nashef från Papworth, Cambridge och Arnt Fiane från Oslo kommer också att bidra i denna
session.

Trender i modern klaff-behandling innehåller allt från kateterburna interventioner på aortaklaffen (TAVI) och mitralisklaffen,
till kirurgi via mini-sternotomi med suturlösa klaffar. Olaf Wendler, London, Pieter Kappetein, Rotterdam, Christopher Young,
London, Maurizio Taramasso, Zürich och Mattia Glauber, Milano, bidrar i sessionen.

Det vårdvetenskapliga programmet fokuserar i år på hur vi kan införa en mer personcentrerad vård för thoraxkirurgiska
patienter. Programmet berör såväl intensivvård, fysioterapi som omvårdnaden på avdelningen och leds av prof Anna Forsberg.

Vi hoppas dessutom få in många intressanta abstracts till de fria föredragen och posterutställningen. Årets avhandlingar kommer
att presenteras och det blir flera intressanta symposier i samarbete med industrin, liksom givetvis en utställning med nya tekniska
produkter.

Årets Clarence Crafoord föreläsning hålls av den kirurg som varit ledande i pionjärarbetet med att ta fram de nya teknikerna.
Friedrich Mohr berättar hur man lyckats utveckla Leipzig-kliniken till den innovativa tätposition den har idag.

Mötet börjar med musik och välkomstmingel på onsdagen den 12 oktober och på torsdagen har vi bankett och
festligheter. Mötet avslutas efter lunch på fredagen den 14 oktober.

Platsen är traktens helt nya arkitektoniska stolthet, Malmö Live, som rymmer konserthus, kongresscenter, hotell och en skybar

på 25:e våningen. En perfekt inramning för ett trevligt och stimulerande möte.

Besök hemsidan för mer information och anmälan: www.svenskathoraxmotet.se

Välkomna!

Önskar er en skön sommar!

Per Ola Kimblad

Verksamhetschef

Thorax och kärl

Skånes Universitetssjukhus