Advanced Life Support ALS (Motala)

Datum: 4 - 5 apr, 2016

Plats: Motala

Även i år fortsätter Clinicum Östergötland att erbjuda den avancerade europeiska kursen Advanced Life Support ALS. Kursen riktas i första hand till läkare och vårdpersonal inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter och omfattar bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning, algorithmer vid hjärtstopp av olika genes och EKG-bild, omhändertagande efter hjärtstopp och vård efter hjärtstopp.

Kursen har fått bra kritik vid tidigare tillfällen, och upplevdes av deltagarna som givande och ytterst lärorikt.

Anmälning

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als