Akut nefrologi & dialys inom intensivvård (2019)

Datum: 20 - 22 mar, 2019

Plats: Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kursledare: Claire Stigare

Kurs faculty: Max Bell, Johan Mårtensson, Claire Stigare

Kurs.admin: Cecilia Moström

E-post: pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se

Innehåll: Tonvikten har lagts på indikationer, principer och val av akut dialys för olika tillstånd inom intensivvården. Använ- dandet av patientfall är genomgående under kursen.

Målbeskrivning: Målsättningen är att deltagaren efter genomgången kurs skall:

 • Förstå basal njurfysiologi samt patofysiologin vid akut njursvikt
 • Ha kännedom om diagnos, klassificering och epidemiologi samt outcome av akut njursvikt
 • Kunna bedöma nivån av vanliga biokemiska markörer vid akut njursvikt
 • Kunna värdera behovet av akut dialys vid olika intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd samt ha kunskap om vanliga problem i samband med kontinuerlig dialysbehandling
 • Kunna ordinera kontinuerlig dialys i adekvat dos till svårt sjuka intensivvårdspatienter
 • Förstå principerna bakom olika dialysmodaliteter
 • Förstå principerna bakom läkemedelsdosering och nutrition vid akut njursvikt och dialys
 • Kunna bedöma val av kärlaccess (lokalisation, begränsningar, komplikationer) för kontinuerlig dialysbehandling
 • Förstå för- och nackdelar med olika typer av antikoagulantia vid kontinuerlig dialysbehandling 

   

  Kursen uppfyller målen 1, 2, 4 och 6 i utbildningsbok 2008 och b3, c1, c2, c3, c4 och c6 i utbildningsbok 2015.

  Undervisningsform: Föreläsningar, interaktiva patientfall.Språk: Svenska

  Kursavgift: 9.000 SEK exkl. moms för SFAI-medlem. 9.500 SEK exkl. moms för icke SFAI-medlem.

  Anmälan: görs via www.akutdialyskursen.se

  Deadline för anmälan: 190220