Årsmöte SFAI-UF

Datum: 19 sep, 2018

Plats: kl 18:30 på SFAI-mötet i lokal i anslutning till industriutställningen

Årsmöte Delföreningen för Undervisnings och Forskning (UF)