Platser kvar : Bakjourskurs del 2 (Göteborg v47 2023)

Datum: 20 - 24 nov, 2023

Plats: Göteborg

Platser kvar, anmälan fortsatt öppen

SFAI erbjuder Bakjoursackreditering, på liknande sätt som Svensk Kirurgisk Förening redan gör sedan flera år, se artiklar i SFAI-tidningen nr 2, 2015 och nr 1, 2017. En del av meriteringen för att bli bakjoursackrediterad kan vara de bakjourskurser som genomfördes första gången under hösten 2016.

Ansökan: Skickas till kursledaren. Antagningsbesked skickas ut senast 1 månad efter detta datum. ”Först till kvarn …”.

Kursledare: Per Nellgård
Överläkare, Med.dr.
Thoraxkliniken, Sektion TOP/TIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
per.nellgard@vgregion.se

Kurssekreterare: Meddelas senare

Kursavgift: 12.000kr + moms, per kursvecka faktureras av SFAI AB efter antagning. Kursdeltagare som inte är medlem i SFAI debiteras 13.000kr + moms. Sista anmälningsdatum 7 Augusti 2023. Anmälan är bindande, det vill säga även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift!

Bifogade filer