BAS-kurs 21 (Brådskande Anestesiologiska Situationer)

Datum: 22 - 25 maj, 2018

Plats: Örebro

Målgrupp

Specialister och ST-läkare (helst >1 års erfarenhet) inom anestesi/IVA.
Även anestesi-sjuksköterskor (helst > 3 års erfarenhet)

Kursupplägg

1. Inläsning av manual före kursen
2. Pretest
3. Kurs i 3 dagar. Mest simulering, även luftvägsworkshop.
4. Posttest

Kursen berör ST-delmål

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16 , 17
a1, c5, c9 och i viss mån b3, c1, c2, c3, c4, a4, c10

Kursdeltagarna ska efter kursen

  • Ha simuleringserfarenhet av de flesta anestesiologiska kriser
  • Ha fått möjlighet att förbättra sina ’icke-tekniska’ färdigheter, dvs arbeta systematiskt, samarbeta och leda när det blir kris
  • Vara faktamässigt uppdaterade

Anmälan

Via baskurs.org

Kursmanualen till BAS kurserna är tillgänglig via baskurs.org för de deltagare som gått kursen alternativt registrerat sig via info@baskurs.org

Information / Frågor

info@baskurs.org

Avgift

13750kr + moms (Tilläggsavgift om inte medlem i SFAI). SFAI-medlem har alltid förtur till kursplats.

Sista anmälningsdag

Ingen. Medlemmar i SFAI har förtur till platser fram tills 2 månader innan kursen.