Cannabis inom smärtvården – evidens kontra empati och pragmatism (SSLF vårmöte 2020)

Datum: 27 mar, 2020

Plats: Läkarförbundet, ”Bröstkorgen” tre trappor upp, Villagatan 5, Stockholm

Innehåll: Se bifogat dokument.

Pris: måltider (förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe) och möte för medlem i SSLF 900 kronor, övriga 1500 kronor. De fem första anmälda AT-läkarna deltar kostnadsfritt, övriga AT-läkare utan avgift, i mån av plats.

Anmälan: betala avgift till SSLFs plusgiro 18 52 70-6 senast den 15.3 och skicka anmälan till föreningens kassör, kassor@svenskasmartlakarforeningen.se

Obs! Glöm inte att i anmälan ange ditt namn, korrekt e-post, om du är AT-läkare samt var du arbetar som AT-läkare, medlemskap i SSLF, eventuellt önskemål om kursintyg och behov av anpassad kost! Vegetarisk, vegansk, laktos- glutenfri/ allergi/annat.

Anmälan är giltig först när avgiften erhållits och bekräftas därefter genom e-postmeddelande från SSLF:s kassör.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Intyg till ST-läkare: Alla ST-läkare som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för specialistmål. Var vänlig att ta med korrekt intyg med rätt delmål ifyllda för att underlätta arbetet med intygen.

 

Maila paulin.andrell@gu.se senast 15/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST.

Bifogade filer