Crashkursen inför EDAIC part 1 (2019)

Datum: 26 - 30 aug, 2019

Plats: Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

I höst arrangeras för åttonde året i rad en SFAI-kurs inför European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del 1.

Kursen erbjuder en komprimerad utbildning i föreläsningsform, med målsättning att täcka in de områden som berörs vid både den kliniska och den teoretiska delen av tentan. Tanken är att ge deltagare en strukturerad kunskapssammanfattning och en bra plattform med ökad förståelse för frågeformatet inför skrivningen. Strategier inför den muntliga EDAIC del 2 kommer också att beröras.

Föreläsarna kommer från Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå och Norrköping.

Mer information och anmälan
www.crashkursen.se