Den akut hjärtsjuka patientens diagnostik

Datum: 19 - 20 maj, 2016

Plats: Karolinska Institutet, Stockholm

Kursen syftar till att skapa en fördjupad kunskap om och få en ökad förståelse för olika diagnostiska metoder i handläggningen av den akut hjärtsjuka patienten. Genom ökad kunskap om de olika diagnostiska metoderna kan man förstå hur man kan utnyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt till nytta för både patienten och sjukvården.

Kursens huvudfokus kommer att vara elektrokardiografi (EKG), ekokardiografi (Eko), nuklearmedicinsk avbildning (SPECT, PET), datortomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), invasiv angiografi, samt blodprov.

Fokus kommer att ligga på både den urakuta diagnostiken och den diagnostik som blir aktuell inneliggande i anslutning till ett akut insjuknande. Genom att förstå de olika verktygen kan man bättre se dem i ett sammanhang vilket ger en ökad insikt i hur man kan utnyttja resurser på bästa sätt.

Kursen omfattar 1 ½ dag och är upplagt med en föreläsningsdel samt en diskussionsdel där deltagarna indelas i grupper för diskussion kring fallbeskrivningar.

Kursen riktar sig till läkare verksamma i Norden, och hålls därför på engelska.

Ytterligare detaljer och anmälan