Den svåra luftvägen (Göteborg v4 2024)

Datum: 22 - 24 jan, 2024

Plats: Göteborg

Målgrupp En baskurs för ST-läkare i fr.a. anestesiologi och intensivvård, men även ÖNH, samt nyblivna specialister som vill ha ett samlat fokus på svåra luftvägar. Helst bör man ha arbetat cirka 12 månader med anestesi som blivande anestesiolog före kursstart. Drygt 700 av Sveriges anestesiologer har gått denna kurs sedan 2000.

Innehåll Under kursen lär du dig hur man gör en adekvat bedömning av luftvägarna och hur man hanterar den ”svåra” luftvägen. Den svenska luftvägsalgoritmen, Luftvägskort och Anestesiproblemkort gås igenom. Du lär dig metoder för att upprätthålla fria luftvägar men med speciell fokus på fiberendoskopisk intubation. En mängd olika hjälpmedel för att hantera den ”svåra luftvägen” kommer att demonstreras och finnas tillgänglig för praktisk träning i mindre grupper (simulator och klinisk fiberintubation), vilket varvas med teoretiska föreläsningar och falldiskussioner. En förmiddag får man koniotomera och trakeotomera gristrakea. Under en av kvällarna har vi en praktisk workshop med ”luftvägsprylar” och de vanligaste videolaryngoskopen och god buffé.
Uppfyller målen a1, c2, c3, c4, c5, c9, c11.

Kursledare Per Nellgård
Öl Med.Dr. TOP/TIVA
per.nellgard@vgregion.se
0703-28 65 63
Adress Blå stråket 7, 4:e vån, SU, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Kurssekreterare: Johan Holmén
johan.holmen@vgregion.se
031-3436398, 0706-891627

Kursavgift 14.000 kr + moms, faktureras efter antagning av SFAI AB. Kursdeltagare som inte är medlem i SFAI debiteras en högre kursavgift. Anmälan är bindande, det vill säga även vid återbud äger kursgivaren rätt att debitera kursavgift!

Ansökan Skickas till kursansvarig. Sista anmälningsdatum 2 månader innan kursstart. Antagningsbesked skickas ut senast 1 månad innan kursstart. Om man blir reserv på en kurs överförs man med förtur till nästa kurs.

Ansökningsblankett