EDAIC Crashkursen – Intensivkurs inför European Diploma (v35 2020)

Datum: 24 - 28 aug, 2020

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

I slutet av sommaren arrangeras för nionde året i rad en SFAI-kurs inför European Diploma in Anesthesia and Intensive Care del 1.

Kursen erbjuder en komprimerad utbildning i föreläsningsform, med målsättning att täcka in de områden som berörs vid både den kliniska och den teoretiska delen av tentan. Tanken är att ge deltagare en strukturerad kunskapssammanfattning och en bra plattform med ökad förståelse för frågeformatet inför skrivningen. Strategier inför den muntliga EDAIC del 2 kommer också att beröras.

Föreläsarna kommer från bl a Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå och Norrköping.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kursavgift: 9500 kr exkl moms för medlemmar i SFAI, 10500 kr exkl moms för icke-medlemmar

Sista anmälningsdag 1:a juni, finns eventuellt plats även vid senare anmälan. OBS! Anmälan är bindande. Vid fulltecknad kurs kommer de som först ansökt om deltagande att prioriteras.

Berörda delmål:

Enligt 2008 års utbildningsbok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Enligt 2015 års utbildningsbok C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8

Vid frågor kontakta: caroline.jintoft@vgregion.se eller anna.tapper@sll.se