Ekokardiografi och lungultraljud för anestesiologer

Datum: 22 jan - 9 mar, 2018

Plats: Campus, Malmö universitet, Malmö

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska kunskaper inom ekokardiografi och lungultraljud utifrån Socialstyrelsens krav på ST-anestesiologi. För att uppnå detta studeras ultraljudsfysik, ultraljudsmetodik och ultraljudsdiagnostik (för mer detaljerat innehåll se kursens hemsida, länk nedan). Den sammanlagda kurslängden blir totalt fyra veckor, vilka är förlagda under veckorna 4-9, 2018, följt av en halv dags examination den 9 mars. De tre första veckorna (v. 4-6) består av teori blandat med praktisk tillämpning förlagt på campus. Detta följs av praktiska studier förlagt på hemmakliniken, i form av genomförda undersökningar (portfolio) och förberedande av examinationsuppgift. De verksamhetsförlagda studierna sker i 1/3-fart, vilket motsvarar en veckas studier under treveckorsperioden 7-9. Kursen avslutas därefter med ett examinerande seminarium under en dag, vilket infaller den 9/3.
Mer information