Ekokardiografi och lungultraljud för anestesiologer

Datum: 21 jan - 1 mar, 2019

Plats: Campus, Malmö universitet, Malmö

   Kurs inom hjärt- och lungultraljud kan ersätta randutbildning!
 Utbildning inom hjärt- och lungultraljud är obligat i ST-utbildningen och eftertraktat bland våra specialister. Tyvärr räcker sidoutbildningsplatserna på Kardiologen och Klin Fys inte till på många ställen i landet. Som ett alternativ erbjuder nu Malmö Universitet, som har en lång erfarenhet av kurser inom ekokardiografi, våren 2019 en längre kurs som kan ersätta sidoutbildning inom hjärt- och lungultraljud.
    Föreläsningarna erbjuder ett större djup jämfört med kortare kurser. Deltagarantalet är begränsat till 12 deltagare för att kunna erbjuda individuell handledning oberoende av förkunskaper inkl träning via ultraljudssimulator, återkoppling och genomgång av ultraljudsinspelningar/ cases från hemmakliniken på AN/IVA-patienter och en slutexamen.
 Både ST-läkare och specialister är välkomna.
 Kursen passar även specialister med förkunskaper då handledningen anpassas till de individuella kunskaperna.
 Mer information