Ekokardiografi och lungultraljud för anestesiologer

Datum: 22 jan - 2 mar, 2018

Plats: Campus, Malmö högskola, Malmö

Det pedagogiska arbetet bygger generellt på studentaktiva arbetsformer med aktivt deltagande och reflektion. Undervisningen bedrivs i form av både campusplacerade föreläsningar och inspelade föreläsningar med därtill kopplade seminarier och workshops. Den teoretiska kunskapen varvas med praktisk träning och handledning på en ekokardiografi-simulator, ultraljudsapparat på högskolan samt genom träning på egen klinik. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra studenter samt med lärare och handledare. Studenten bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.
Verksamhetsförlagd utbildning på hemklinik sker under sammanlagt en vecka mellan teoriveckorna och examinationsdagen. Under denna tid förväntas kursdeltagaren att självständigt ha undersökt och skrivit utlåtande på minst 10 patienter, vilket sammanställs i en portfolio. Av dessa 10 ska 1-2 fall presenteras muntligt på examinationen, som därmed blir en form av lärande examination.
Mer information