European Trauma Course – ETC 2016

Datum: 25 - 27 okt, 2016

Plats: Universitetssjukhuset Linköping

Multiprofessionella europeiska traumakursen ETC rekommenderas av European Society for Trauma and Emergency Surgery ESTES, European Society for Anesthesiology ESA, European Society of Emergency Medicine EUSEM, European Resuscitation Council ERC och SWESEM.

Kursen riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som tar hand om traumapatienter på akutrummet, det vill säga läkare och specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, kirurgi och anestesi.

Förutom medicinska aspekter och praktiska färdigheter i traumaomhändertagande, som tränas i 30 scenarioövningar, fokuserar denna kurs på arbetet som team, säker kommunikation och ledarskap inom teamen. Deltagarna växer i rollen som teamledare båda medicinskt och professionellt. Utbildningen är steget efter grundläggande traumautbildningar.

Kursen är en fördjupningskurs inom traumaomhändertagande inom respektive yrkesgrupp. Kursen ger möjlighet till repetition av de grundläggande färdigheter som krävs vid traumaomhändertagande.

Utbildningens kvalitet medför att den växer snabbt och har lett till att ETC numera är etablerad i 13 europeiska länder inklusive Sverige.

 

Anmälan via : http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/etc