Forskningsforum 2019

Datum: 31 jan - 1 feb, 2019

Plats: Hotel Von Kraemer, Uppsala

Välkomna till Svensk förening för anestesi och intensivvårds Forskningsforum!

Kom till Forskningsforum i Uppsala och presentera dina nya resultat, projektplan samt preliminära resultat för andra doktorander och disputerade med intresse i anestesi- och intensivvårdsforskning!

Forskningsforumet riktar sig till doktorander och yngre forskare och ger dem möjlighet att presentera sitt forskningsarbete och diskutera det med andra forskare. Mötet ger goda möjligheter att få metodologiska tips, feedback på sitt arbete utanför den egna forskargruppen samt att kunna ställa de frågor man har alltid undrat över.

Sista anmälningsdag är den 15/12. Kursavgift inkl. mat och logi: 5200 kr exkl. moms. Kostnaden faktureras från SFAI Verksamheter AB. Vänligen notera att anmälan är bindande.

Anmälan sker via e-post till:

Katja Andersson

Anestesi och intensivvård

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala Universitet

75185 Uppsala

Email: katja.andersson@surgsci.uu.se

 

Varm välkomna!

Hans Hjelmqvist och Sten Rubertsson

SFAIs delförening för utbildning och forskning