Fri SK-kurs : Neuroanestesi och neurointensivvård 2019

Datum: 1 - 4 apr, 2019

Plats: Linköping

Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för monitoreringvid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, akut omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt simulering, och avslutas med examination.

Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård delmål 11 (SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 2009 respektive SOSFS 2015:8 och Utbildningsboken, SFAI 2016).

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan beredas företräde.

Ansökan på SFAI:s kursblankett insändes till sekreterare Carina Ahlgren, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping,carina.ahlgren@regionostergotland.sesenast den 28 feb 2019. Antagningsbesked lämnas v. 10. Kursavgift SEK 7000 exkl. moms, återbetalas ej vid avanmälan efter 15 mars 2018.

Arrangörer är ANOPIVA och Neurokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping. För ytterligare information, kontakta specialistläkare Fredrik Ginstman, ANOPIVA, US Linköping fredrik.ginstman@regionostergotland.se

Mycket välkomna!