INSTÄLLT: Fri SK-kurs: Ventilatorbehandling (2020)

Datum: 20 - 24 apr, 2020

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Inställt. Kontakta arrangören för detaljer.

Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen, lungfunktion under anestesi samt ventilatorns funktioner och andningsmoder.

Ventilatorbehandling inom intensivvård och anestesi tas upp ur olika aspekter: ARDS, KOL, ventilation vid svår övervikt, enlungeventilation, urträning ur respirator, behandling av barn och nyfödda, jet-ventilation med mera. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Under kursen ges också demonstrationer av de på marknaden vanligast förekommande intensivvårdsventilatorerna.

Berörda delmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

Kursen 2019 fick i utvärderingen (skala 1-6):

  • helhetsbedömning 5,4
  • rekommendation till ST-kollegor: 5,6


Kursavgift:
preliminärt 10500 kr + moms.

Ansökan: Sker på blanketten ”Ansökningsblankett kurser under ST 2019”
https://sfai.se/utbildning/kurser-och-moten/ovrig-kursinformation/

Sista ansökningsdag är den 31 december 2019.
Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.

 

Ansökan sändes till:

Katja Andersson

Anestesi & Intensivvårdskliniken

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Katja.Andersson@surgsci.uu.se

 

Kontaktperson: Katja.Andersson@surgsci.uu.se, tel 018-6112944.

Kursledare: Filip Fredén; Filip.Freden@akademiska.se