Fri SK-kurs: Ventilatorbehandling (Uppsala, v 17 2021)

Datum: 26 - 29 apr, 2021

Plats: Uppsala

Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen, lungfunktion under anestesi samt ventilatorns funktioner och andningsmoder.

Ventilatorbehandling inom intensivvård och anestesi tas upp ur olika aspekter: ARDS, KOL, ventilation vid svår övervikt, urträning ur respirator, behandling av barn och nyfödda, jet-ventilation med mera. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Berörda delmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

Kursen 2019 fick i utvärderingen (skala 1-6):

–       helhetsbedömning 5,4

–       rekommendation till ST-kollegor: 5,6

Sista ansökningsdag är den 31 december 2020. Ansökan sker på blanketten ”Ansökningsblankett kurser under ST 2019”. https://sfai.se/utbildning/kurser-och-moten/ovrig-kursinformation/

Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.  Kursavgift preliminärt 10500 kr + moms.

Ansökan sändes till:
Katja Andersson
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Katja.Andersson@surgsci.uu.se
Kontaktperson: Katja.Andersson@surgsci.uu.se, tel 018-6112944.
Kursledare: Filip Fredén; Filip.Freden@akademiska.se

Bifogade filer