Fri SK-kurs: Ventilatorbehandling (Uppsala v17 2022)

Datum: 25 - 28 apr, 2022

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen, lungfunktion under anestesi samt ventilatorns funktioner och andningsmoder.

Ventilatorbehandling inom intensivvård och anestesi tas upp ur olika aspekter: ARDS, KOL, ventilation vid svår övervikt, urträning ur respirator, behandling av barn och nyfödda, jet-ventilation med mera. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Berörda delmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

Kursen 2021 fick i utvärderingen (skala 1-6):

  • Helhetsbedömning: 5,3
  • rekommendation till ST-kollegor: 5,5

Sista ansökningsdag: 31 december 2021. Ansökan sker på blanketten ”Ansökningsblankett kurser under ST 2019”; https://sfai.se/utbildning/kurser-och-moten/ovrig-kursinformation/

Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.  Kursavgift preliminärt 10500 kr + moms.

 

Ansökan sändes till:

Katja Andersson

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Eller som pdf till: Katja.Andersson@surgsci.uu.se

 

Kontaktperson: Katja.Andersson@surgsci.uu.se, tfn 018-6112944.

Kursledare: Filip Fredén; Filip.Freden@akademiska.se