Grundläggande anestesi (Örebro 2019)

Datum: 11 - 15 mar, 2019

Plats: Lanna Lodge utanför Örebro

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare inom anestesi- och intensivvård som vid kursstart har en arbetserfarenhet på minst 3 månader inom området. Om antalet sökande överstiger kursplatserna sker prioritering till förmån av målgruppen.

Innehåll:Under fem intensiva dagar belyser vi grundläggande ämnen inom anestesin med hjälp av föreläsningar och grupparbeten. Vi genomför praktiska övningar på arbetsstationer kring kärlaccess med och utan ultraljud och hantering av den svåra luftvägen. Med hjälp av simuleringar övar vi på att använda våra kunskaper och färdigheter i kritiska situationer.

Kursen bedrivs i internatform och är ett trevligt sätt att lära känna blivande kollegor från hela landet. Inkvartering sker mestadels i enkelrum men inkvartering i dubbelrum kan förekomma.

Kursgården Lannalodge ligger i en naturskön miljö cirka 2 mil från Örebro och där finns både tillfälle för rekreation och god mat. Hjärtligt välkommen!

Kursen uppfyller: Delmål b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9 (SOSFS 2015:8)

Kostnad: 11500 kr + moms (med reservation för ev. ändringar) som faktureras av Universitetssjukhuset i Örebro. Kostnad för kost och logi tillkommer och faktureras separat av Lannalodge

 Sista ansökningsdag: 2018-01-15

Ansökan är bindande och betalning måste ske ifall vi inte kan hitta en ersättare. Kursledningen förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid få anmälningar.

Kursledare: Malin Briland, Specialistläkare i Anestesi- och intensivvård, AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Kurssekreterare: Git Velamsson, AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

E-post: git.velamsson@regionorebrolan.se

Tel: 019-602 11 21

Adress: AnIVA-kliniken, Universitetssjukhuset, 70185 Örebro

Mer information och preliminärt schema:

www.grundlaggandeanestesi.se