Hur det verkligen fungerar 2024

Datum: 13 - 15 maj, 2024

Plats: Ersta konferenscenter, Stockholm

Hur fungerar egentligen receptorer, jonkanaler, second messengers, inward rectifying potassium channels…

Behöver jag kunna så mycket cellbiologi för att få mitt induktionsmedel att bita? Vad säger det oss att fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaperna hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Är de rent av enklare än de traditionella?

Upprinnelsen till denna kurs var att initiativtagarna länge önskat att själva få gå en sådan. Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SFAI riktar sig till dig som är nyfiken på vad man idag vet om ”HUR DET VERKLIGEN FUNGERAR”.  Ambitionen är att ge en djup insikt utan att det krävs omfattande förkunskaper och utan att det blir så torrt och tråkigt som klassisk farmakologi ibland framställs.

Datum: 13-15 maj 2024

Avgift: 9.500 SEK exkl. moms (Sfai medlem) 10.500 SEK exkl. moms (icke Sfai medlem)

Plats: Ersta Konferenscenter, Stockholm

Kontakt: cecilia.kallin@regionstockholm.se