Hur det verkligen fungerar

Datum: 8 - 10 maj, 2023

Plats: Stockholm

En farmakologikurs skräddarsydd för anestesiologier, både ST och erfarna specialister.

Hur fungerar egentligen receptorer, jonkanaler, second messengers, inward rectifying potassium channels…

Behöver jag kunna så mycket cellbiologi för att få mitt induktionsmedel att bita? Vad säger det oss att fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaperna hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Är de rent av enklare än de traditionella?

Upprinnelsen till denna kurs var att initiativtagarna länge önskat att själva få gå en sådan. Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SFAI riktar sig till dig som är nyfiken på vad man idag vet om ”HUR DET VERKLIGEN FUNGERAR”.  Ambitionen är att ge en djup insikt utan att det krävs omfattande förkunskaper och utan att det blir så torrt och tråkigt som klassisk farmakologi ibland framställs.

Dag 1: Basala farmakologiska principer för hur droger verkar

Dag 2: Anestesiologisk farmakologi i perifera nervsystemet

Dag 3: Anestesiologisk farmakologi i centrala nervsystemet

 

Anmälan senast 8 april 2023 på  www.hurdetverkligenfungerar.se

Vid frågor kontakta Cecilia Kallin  cecilia.kallin@regionstockholm.se

Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

Pris inkl. moms: 8.500 SEK för SFAI-medlem, 9.500 SEK för icke medlem.

Logi igår inte, bokas av kursdeltagare.