Inhalationsanestesi i perioperativ vård

Datum: 23 - 24 maj, 2024

Plats: Bergendal Hotell och konf, Sollentuna

Kursens övergripande mål är att deltagarna ska förvärva nya kunskaper och färdigheter inom anestesi med fokus på inhalationsanesti, som kan omsättas i den kliniska vardagen. 

Delar av kursen innehåll

  • Gaser, lågflöden och metabola flöden
  • Dagkirurgi,
  • ERAS,
  • Post operativ illamående,
  • anestesi till den obesa patienten,
  • barnanestesi,
  • robotassisterad kirurgi,
  • Thoraxanestesi,
  • långtidseffekter på hjärnan av kirurgi och anestesi
  • inhalationsanestins påverkan på miljön

Kursen riktar sig främst till nyblivna specialister inom anestesi samt ST läkare under senare delen av specialistutbildningen.

Mer information och anmälan