Intensivvårdsmötet 2018

Datum: 14 - 16 nov, 2018

Plats: Sigtuna

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 22:a nationella fortbildningsmöte.
Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Både inhemska och internationella föreläsare deltar och föreläsningarna blandas med paneldebatter och pro-con format. Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse.

 Kursprogram 2018
Senaste ny om DCD-projektet.
Sedering och dess följder
Delirium, något att ta på allvar.
Uppföljning av IVA pat, hur gör vi idag och vart är vi på väg?
Intensivvård ur ett internationellt perspektiv

Datum
14-16 november (från onsdag kl.12.00 ll fredag kl. 12.45)

Plats
Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Deltagare
75 st

Kursavgift
8500 kr (exkl. moms)
Inkvartering i enkelrum med helpension.
Kursavgiften faktureras efter antagning. Obs! Lunch på avresedagen ingår ej i kursavgiften.

Anmälan
Via e-post till  katja.andersson@surgsci.uu.se Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. Observera att anmälan är bindande. Ange namn, sjukhus, faktureringsadress med kostnadsställe samt e-postadress vid anmälan.

Kallelse
Årsmöte SIS:
I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapet (SIS) årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 14 november kl. 16.45.

Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalar klar under perioden april 2017 – april 2018. Deadline för nominering är den 4 juni till thomas.kander@skane.se. För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida.

Katja Andersson
Sekreterare Svenska intensivvårdssällskapet
katja.andersson@surgsci.uu.se

David Smekal
Ordförande Svenska intensivvårdssällskapet
david.smekal@akademiska.se

Bifogade filer