Intensivvårdsmötet 2021

Datum: 17 - 19 nov, 2021

Plats: Sigtuna (kursinternat)

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 24:e nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

 Kursprogram 2021:

 Tema COVID-19 samt neuro på hemsjukhuset

SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter

Årets artiklar 2019-2020 samt 2020-2021

Information om SIR och NPO

Datum:
17-19 november (från onsdag kl.12.00 till fredag kl. 12.00)

 Plats:
Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna
Om kursen med anledning av pandemin inte kan ges på plats kommer den att sändas via länk.

Deltagare:    75 st

Kursavgift:
9500 kr (exkl. moms)

Inkvartering i enkelrum med helpension.
Kursavgiften faktureras efter antagning. Obs! Lunch på avresedagen ingår ej i kursavgiften.

 Anmälan:
Till Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.se
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anestesi och intensivvård
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Observera att anmälan är bindande. Ange namn, sjukhus, faktureringsadress med kostnadsställe samt e-postadress vid anmälan.

Kallelse

Årsmöte SIS:
I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapets (SIS) årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 17 november kl. 16.45.
 Vi kommer att dela ut 4 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden maj 2019 – april 2020 samt maj 2020 – april 2021.

Deadline för nominering av bästa artikel 2020-2021 är den 20 maj till bjorn.bark@med.lu.se
För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

 

 Katja Andersson

Mötesorganisatör Intensivvårdsmötet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Tfn  018 – 611 29 44

E-post: katja.andersson@surgsci.uu.se

 

 

Camilla Brorsson
Ordförande Svenska intensivvårdssällskapet

E-post: camilla.brorsson@umu.se

Bifogade filer