Intensivvårdsmötet

Datum: 16 - 18 nov, 2016

Plats: Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 20:e nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Både inhemska och internationella föreläsare kommer att delta.
Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

Kursprogram 2016
Myter inom Intensivvården
Vätskebalans inom intensivvård
Årets artiklar 2014 och 2015
Information om SIR och ESICM
Etik – Hur selekterar vi intensivvårdspatienter?
Gränsdragning IVA/Intermediärvård
Nutrition av svårt sjuka patienter
Intensivvårdsaspekter på flyktingströmmarna
Användandet av profylax inom intensivvården – vad säger evidensen?
Framtidens donation
mm

SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter.

Datum
Kursinternat 16-18 november (från onsdag kl.12.00 till fredag kl. 12.45)

Deltagare
75 st

Kursavgift
8500 kr (exkl. moms)
Inkvartering i enkelrum med helpension.
Kursavgiften faktureras efter antagning. Obs! Lunch på avresedagen ingår ej i kursavgiften.

Anmälan
Via e-post till Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.se Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. Observera att anmälan är bindande. Ange namn, sjukhus, faktureringsadress och e-postadress på anmälan.

Kallelse Årsmöte SIS
I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapet (SIS) årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 16 november kl. 17.00.

Vi kommer att dela ut 4 stipendier för bästa nominerade intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden juli 2014 tom juni 2016. Deadline för nominering är den 31 maj till: katja.andersson@surgsci.uu.se. För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

Katja Andersson
Sekreterare Svenska intensivvårdssällskapet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anestesi och intensivvård
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tfn 018-611 29 44
katja.andersson@surgsci.uu.se

Johan Thunberg
Ordförande Svenska intensivvårdssällskapet
johan.thunberg@regionvasterbotten.se