IVA-chefsmötet

Datum: 24 sep, 2015

Plats: Skandiasalen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Program för IVA-chefsmöte i Stockholm 2015

9.00 Välkomna!

9.15 Reviderade riktlinjer för svensk intensivvård vad är nytt, och varför?

9.50 ST på IVA: nya målbeskrivningen

10.15 Donationsprocessen: en IVA-fråga?!

10.30 Kaffe

11.00 Bubblare och andra nyheter från SIR

12.00 Avslutning (ingen gemensam lunch)

 

Anmälan sker via anmälningen till SFAI-veckan.

Varmt välkomna till vårt femte gemensamma möte!

Christina Agvald-Öhman
David Konrad