Leading for Change (Modul 1, Okt 2021)

Datum: 7 - 8 okt, 2021

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Leading for Change

pedagogiskt ledarskap 2021

Vi har nöjet att bjuda in till ett program för studierektorer, övergripande ST studierektorer, ST-chefer och utbildningsintresserade i specialitetsföreningar med fokus på pedagogiskt ledarskap. Start oktober 2021. Kursens övergripande mål är att stärka din roll och ge dig verktyg som du kan använda i Ditt arbete som pedagogisk ledare. Kursen är specialitetsövergripande.

Kursinnehåll

  • Hur bygger Du en bra ST-utbildning?
  • Vilket är studierektorns uppdrag, ansvar och befogenheter?
  • Vilka föreskrifter styr och påverkar ST-utbildningarnas utformning?
  • Hur anpassar du ST-utbildning för kollegor med utbildning från andra länder?
  • Hur driver Du ett pedagogiskt förändringsarbete i Din verksamhet i konkurrens med vårdproduktion, forskning och annan verksamhet?
  • Hur utformas och kommuniceras bra lärandemål?
  • Vilka pedagogiska metoder finns som främjar ST-läkarnas lärande?
  • Hur ska Du stödja och utbilda verksamhetens handledare så att de ger ST-läkarna bästa möjliga handledning?
  • Vilka metoder finns för bedömning av klinisk och teoretisk kompetens?
  • Hur kvalitetssäkrar vi ST-utbildningen? Hur ser den internationella utvecklingen ut inom ST?

Kursupplägg

Kursen består av fyra, 2-dagars moduler samt en examinationsmodul. Kursen kommer att ha både svenska och internationella föreläsare.

Datum Innehåll
Modul 1 7 – 8 oktober 2021 Introduktion till pedagogiskt ledarskap.
Modul 2 25 – 26 november 2021 Competency based education
Modul 3 27 – 28 januari 2022 System of assessment in residency education
Modul 4 24 – 25 mars 2022 International perspectives and systems for evaluation and QI
Modul 5  29 april 2022 Examination och presentation av projektarbete

Deltagande i samtliga moduler är en förutsättning för att bli antagen.
Kursavgift: 20 000 kr debiteras före kursstart.

Anmälan på: www.stairs.se

Kontakt utbildningskansliet Carina Lindestam, carina.lindestam@sll.se

Jonas Nordquist
Fil.dr /medicinsk pedagog, Biträdande övergripande ST studierektor
Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet

Pernilla Sahlstrand Johnson
MD/ PhD
Övergripande studierektor, Överläkare ÖNH-sjukdomar
Skånes universitetssjukhus

Bijan Darvish
Överläkare, Utbildningschef läkare
Perioperativ Medicin och Intensivvård, PMI
Karolinska Universitetssjukhuset