Masterclass Anestesi 16/17

Datum: 7 - 8 apr, 2016

Plats: Knivsta

Svensk Förening för Anestesi (SFAne) inbjuder till den 2-åriga postgraduate utbildningen.

Masterclass Anestesi 16/17

Under hösten 2015 avslutades den första omgången Masterclass Anestesi och SFAne  (delförening inom SFAI) inbjuder nu till en ny kursomgång med start under våren 2016. Den första kursen har varit mycket uppskattad och utifrån deltagarnas utvärderingar och kursledningens erfarenheter vidareutvecklar vi nu kursen!

Syfte: Utifrån SFAI’s motto ”Det livslånga lärandet” och med fokus på senaste rön och ”best practice” vill vi stärka kunskapsområdet anestesi genom ett nationellt fortbildningsprogram för specialister.

Målgrupp: Anestesiologer med minst 5 års aktiv tjänstgöring som specialist. Deltagare antas efter nominering av verksamhetschef. De 30 kursplatserna är personliga men vid ändrade tjänstgöringsförhållanden kan kursplats överlåtas till kollega på samma klinik.

Kursformat: Cykliskt fortbildningsprogram med fyra kurstillfällen. Varje kurstillfälle omfattar vardera 2 heldagar, och är förlagda till konferenshotell i Knivsta. Med internatformen och deltagarkontinuitet underlättar vi interaktivitet och nätverksbyggande. Kursen är uppbyggd runt föreläsningar och gruppseminarier.

Preliminära teman för de fyra kurstillfällena:

  • Perioperativ cirkulation
  • Anestesi och nervsystemet
  • Perioperativ optimering och riskhantering
  • Ledning och lärande inom anestesi

Organisation: Masterclass drivs av SFAne:s styrelse.

Kurstillfällen

2016:  to-fre 7-8 april ,  to-fre 10-11 november
2017:  2 dagar mars/april, 2 dagar november.

Kursavgift

22.000 kronor exklusive moms. Logi/frukost ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Verksamhetschef nominerar deltagare till kursledningen senast den 14 december 2015. Besked om antagning ges före den 15 januari 2016. Kursdeltagare blir definitivt antagna när kursavgiften är betald.

Nominering med uppgift om deltagare (namn, e-post, år som specialist), verksamhetschef (namn, e-post), klinik, huvudman och fakturingsadress skickas till: nominera@masterclassanestesi.se

Frågor

Kontakta gärna någon av oss i kursledningen (SFAne styrelse, se nedan)!

 

Välkomna med nomineringar!

 

Styrelsen för Svensk Förening för Anestesi (SFAne)

Suzanne Odeberg-Wernerman suzanne.odeberg-wernerman@karolinska.se Karolinska Huddinge
Alexey Dolinin alexey.dolinin@skane.se , Skånes Universitetssjukhus
Christopher Lundborg christopher.lundborg@vgregion.se Mölndals Sjukhus
Jakob Walldén jakob.wallden@umu.se Sundsvalls Sjukhus/Umeå Univ.
Ragnar Henningsson ragnar.henningsson@liv.se Centralsjukhuset Karlstad

 

Bifogade filer