Masterclass Anestesi 23/24

Datum: 9 - 10 nov, 2023

Plats: Knivsta

SFAne (delförening inom SFAI) inbjuder  till en fjärde kursomgång av Masterclass Anestesi med start under hösten 2023.

 

****
UPPDATERING 230405

25 erfarna kollegor från olika delar av Sverige är nu antagna till Masterclass Anestesi. 
Det finns ett fåtal kursplatser kvar, så nomineringen kommer att vara fortsatt öppen.
****
Nominerat och inte fått besked? Skicka ett mejl till sfane@sfai.se så reder vi ut det.

 

Syfte: Utifrån SFAI’s motto ”Det livslånga lärandet” och med fokus på senaste rön och ”best practice” vill vi stärka kunskapsområdet anestesi genom ett nationellt fortbildningsprogram för specialister.

Målgrupp: Anestesiologer med minst 5 års aktiv tjänstgöring som specialist, huvudsakligen på operation. Kursplatserna är personliga men vid ändrade tjänstgöringsförhållanden kan kursplats överlåtas till kollega på samma klinik.

Kursformat: Fortbildningsprogram med tre kurstillfällen. Varje kurstillfälle omfattar 2 heldagar (to-fre) och är förlagda till konferenshotell i Knivsta. Med internatformen och deltagarkontinuitet underlättar vi interaktivitet och nätverksbyggande. Kursen är uppbyggd runt föreläsningar och gruppseminarier.

Kurstillfällen:

to-fre 9-10 nov 2023 (v45) Tema: Preoperativt

to-fre 21-22 mars 2024 (v12) Tema: Peroperativt

to-fre 7 – 8 nov 2024 (v45) Tema: Postoperativt

Kursplats: Novapark, Knivsta

Kursavgift: 30 000 kr + moms. Kursavgiften inkluderar logi (en natt per kurstillfälle).

Nominering/anmälan:  ANMÄLAN/NOMINERING ÄR STÄNGD.

 

Frågor: Kontakta gärna någon av oss i styrelsen på sfane@sfai.se!