FRAMFLYTTAT: Möte för Chefer och ledare inom anestesi och intensivvård

Datum: 28 jan, 2022

Plats: Freys hotell, Stockholm

På grund av rådande restriktioner är det fysiska mötet framflyttat till 6.maj. Mer information kommer senare.