Möte för ledare inom anestesi & intensivvård

Datum: 29 jan, 2016

Plats: Radisson Blu, Sky City, Arlanda

Kära kollegor,

Varmt välkomna till årets första Möte för ledare inom anestesi & intensivvård (fd verksamhetschefsmötet),  denna gång på Radisson Blu, Sky City, Arlanda, fredagen den 29 januari, 2016.  Vi välkomnar som vanligt verksamhetschefer, medicinska chefer och medicinska ledningsläkare inom anestesi och intensivvård.

SFAIs nye ordförande Martin Holmer öppnar mötet med en presentation av sig själv och sina tankar kring arbetet inom SFAI. Huvudföreläsare är i år Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund. Vi kommer även fortsätta våra diskussioner om SFAIs arbete avseende specialisters fortbildning, vidare kommer fokus under eftermiddagen vara patientssäkerhetsarbete, vg se bifogat schema.

Kaffe serveras från kl 09:30 och programmet startar 10:00. Som vanligt äter vi en gemensam lunch och dagen avslutas cirka kl 15:30.

 

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

 

Agenda

09:00-09:30 Kaffe
09:30-10:00 Mötets öppnande, presentation av SFAIs nye ordf Martin Holmer,
Korta punkter
10:00-11:00 Uppdatering från fortbildningsgruppen
11:00-12:00 Läkarförbundet har ordet, Heidi Stensmyren ordförande SLF
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Patientsäkerhet (workshop)
14:30-14:45 Kaffe
15:00-15:30 Information om nätverk för ledare

 

Kontakta mig om Du vill annonsera något på mötet, föreslå ämne eller presentatör för kommande möten.

 

Välkommen!

 

SFAIs styrelsen genom Anna Oscarsson Tibblin, vice ordförande