När levern sviktar 2023

Datum: 15 - 17 feb, 2023

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Målgrupp
ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning och specialister inom anestesi och intensivvård.

Innehåll
Kursen syftar till att sprida kunskap och en fördjupad förståelse för omhändertagandet av patienter med leversvikt ur ett anestesiologiskt- och intensivvårdsperspektiv.

Erforderlig anatomi och fysiologi kommer beröras och handläggning av akut-, kronisk- och akut-på-kronisk leversvikt, både under anestesi och på intensivvårdsavdelningen, kommer diskuteras.

Levertransplantation ur så väl kirurgens som anestesiologens perspektiv kommer belysas samt hur man kan tänka kring dessa patienter på sitt hemsjukhus.

Olika orsaker till leversvikt, som t.ex. graviditet, förgiftning, leverkirurgi, kommer behandlas likväl som koagulation vid dessa tillstånd.

Kursledare
Cecilia Arfwedson, Cathrin Hällström, Joana Madeira Lilliehöök

Kursadministratör
Cecilia Kallin
cecilia.kallin@regionstockholm.se
072-584 07 59

Avgift
8000 kr + moms.

Anmälan
www.stairs.se

Vid frågor kontakta Cecilia Kallin  cecilia.kallin@regionstockholm.se

Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna